Menu

PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

| OFICIÁLNÍ WEB OBCE |

PodstránkyPřiložené soubory:

filePozvánka na ZO dne 5.6.2023
fileNařízení
file2. úprava rozpočtu R 2023
fileNávrh závěrečného účtu obce za rok 2022_úvod
filePříloha_ ZŠ a MŠ
fileRozvaha ZŠ a MŠ
fileVýkaz zisku a ztrát_ZŠ a MŠ
fileNávrh Závěrečného účtu ZŠ a MŠ
fileZpráva_Audit
filePříloha_obec
fileVýsledovka_obec
fileRozvaha_obec
fileVýkaz FIN 212M
filekalkulace 2022
fileUsnesení ze zasedání ZO dne 24.4.2023
fileVeřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023
fileAktualizace Zásad územního rozvoje
filePozvánka na zasedání ZO dne 24.4.2023
filePozvánka na zasedání ZO dne 24.4.2023
fileveřejná vyhláška
fileVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy
filemapka
filesmlouva Knihovna města Hradce Králové
filesmlouva Královéhradecká labská o.p.s.
filezáměr prodeje pozemku
filedotace spolky
fileveřejná vyhláška
filetrasa MHD
fileuzavírka
file1. úprava rozpočtu na R 2023
fileUsnesení ze ZO dne 27.2.2023
fileOdpady za rok 2022
fileUsnesení ze zasedání ZO dne 27.2.2023
fileUsnesení ze zasedání ZO dne 27.2.2023
fileseznam nedostatečně ident. vlastníků
fileprůvodní dopis
filebrožura
filerozhodnutí
fileZáměr pronájmu pozemků p.č. 2003 a p.č. 2005
fileZáměr pronájmu pozemku p.č. 2017/1
filePozvánka na ZO dne 27.2.2023
fileVýsledky volby prezidenta_2. kolo
fileVýsledky volby prezidenta ČR_1.kolo
fileOznámení o době a místě konání 2. kola volvy prezidenta České republiky
fileInformace o hlasování DREVE-IN
fileOznámení o místě a konání volby prezidenta ČR
fileStřednědobý výhledový rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2024-2025
fileRozpočet ZŠ a MŠ na rok 2023
fileStřednědobý výhledový rozpočet obce na rok 2024-2025
fileRozpočet ZŠ a MŠ na rok 2023
fileRozpočet obce na rok 2023
file7. úprava rozpočtu na rok 2022
file7. úprava rozpočtu na rok 2023
fileUsnesení ze zasedání ZO dne 12.12.2022
fileNávrh rozpočtu obce na rok 2023
filePozvánka na ZO dne 12.12.2022
fileveřejná vyhláška
fileveřejná vyhláška
fileStanovení počtu volebních okrsků_volba prezidenta ČR
fileNávrh střednědobého výhledového rozpočtu obce na rok 2024-2025
fileNávrh střednědobého výhledového rozpočtu obce na rok 2024-2025
fileUsnesení ZO ze dne 21.11.2022
fileNávrh střednědobého výhledového rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2024-2025
fileNávrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2023
fileNávrh střednědobého výhledového rozpočtu obce na rok 2024-2025
fileNávrh rozpočtu obce na rok 2023
fileInformace o předpokládaném výsledku hospodaření obce k 31.12.2022
filestanovení min. počtu členů okr. volební komise.
filePozvánka na ZO dne 21.11.2022
fileoznámení
fileoznámení
fileoznámení
fileOpatření obecné povahy
fileOOP příloha č. 1
fileUsnesení ze zasedání ZO dne 24.10.2022
filePozvánka na zasedání ZO dne 24.10.2022
fileVýběrové řízení-referent/ka státní správy a samosprávy
filevýběrové řízení na pozici účetní obce
fileupozornění
fileoznámení
file6. úprava rozpočtu R 2022
fileUsnesení ZO ze dne 19.9.2022
filezápis
fileveřejná vyhláška - územní rozhodnutí
filedražební vyhláška
filePozvánka na zasedání ZO dne 19.9.2022
fileOznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce
filetabulka
fileoznámení o zahájení aktualizace BPEJ
filemapka
fileStanovení počtu voleb. okrsků v obci_září 2022
fileStanovení počtu členů do volební okrskové komise_září 2022
file5.úprava rozpočtu R 2022
fileUsnesení ZO ze dne 21.7.2022
fileoznámení o vyhlášení revize KN
filezahájení aktualizace BPEJ
filePozvánka na ZO dne 21.7.2022
fileOznámení - zahájení územního řízení
file4. úprava rozpočtu 2022
fileveřejná vyhláška
fileUsnesení ze zasedání ZO dne 27.6.2022
fileStanovení počtu členů v ZO
filePozvánka na ZO dne 17.6.2022
filePříloha_ZŠ a MŠ
fileRozvaha _ZŠ a MŠ
fileVZZ_ZŠ a MŠ
fileÚvod schváleného závěrečného účtu ZŠ a MŠ
fileAudit_obec
filePříloha _obec
fileVýsledovka _obec
fileRozvaha_obec
fileVýkaz FIN 212M
fileÚvod ke schválenému závěrečnému účtu obce za rok 2021
filesmlouvy spolky
filesmlouva knihovna
filesmlouva cyklostezka
file3. úprava rozpočtu na rok 2022
fileUsnesení ZO ze dne 23.5.2022
filePozvánka na ZO dne 23.5.2022
fileVeřejná vyhláška_bobr
fileOpatření obecné povahy_bobr
fileZáměr prodeje _Tatra
fileZáměr prodeje pozemkůe
fileZáměr prodeje pozemků
fileOpatření obecné povahy_kormorán velký
fileVeřejná vyhláška_kormorán velký
fileKalkulace_2021
fileVeřejná vyhláška - FÚ KHK
fileVeřejná vyhláška
file2. úprava rozpočtu R 2022
file2. úprava rozpočtu na rok 2022
fileUsnesení ze ZO dne 11.4.2022
fileDopravní označení - situační mapa
fileVeřejná vyhláška
fileUsnesení ZO ze dne 11.4.2022
fileoznámení o vyhlášení právního předpisu
filePříloha - ZŠ a MŠ
fileRozvaha - ZŠ a MŠ
fileVZZ - ZŠ a MŠ
fileÚvod - ZŠ a MŠ
fileAudit - obec
filePříloha - obec
fileVýsledovka - obec
fileRozvaha - obec
fileVýkaz FIN212M
fileÚvod závěrečného účtu
filePozvánka na ZO dne 11.4.2022
filesituační plánky
fileopatření obecné povahy
fileopatření obecné povahy
file5. úprava rozpočtu 2021
file4. úprava rozpočtu 2021
file3. úprava rozpočtu 2021
file1. úprava rozpočtu 2021
file2. úprava rozpočtu 2021
fileveřejná vyhláška - bobr
filenávrh opatření obecné povahy - bobr
file1. úprava rozpočtu R 2022
fileUsnesení ZO - Z 26 ze dne 21.2.2022
fileprůvodní dopis
filetabulka nemovitostí
fileveřejná vyhláška - kormorán
filenávrh opatření obecné povahy - kormorán
filePozvánka na zasedání ZO dne 21.2.2022
filePozvánka na zasedání ZO dne 21.2.2022
filenávrh opatření obecné povahy
fileveřejná vyhláška - opatření obecné povahy
file
file
filecelková situace
fileVeřejná vyhláška
fileopatření obecné povahy - povodňová rizika
fileVeřejná vyhláška
fileopatření obecné povahy Labe
fileZáměr prodeje pozemku ŘSD
fileZáměr prodeje pozemku ŘSD
file6. úprava rozpočtu R 2021
fileStřednědobý výhledový rozpočet obce na rok 2023-2024
fileRozpočet obce na rok 2022
fileRozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022
filerozhodnutí - stavební povolení
fileUsnesení ze zasedání ZO ze dne 16.12.2021
fileObecně závazná vyhláška č. 3/2021
fileUsnesení ze zasedání ZO ze dne 6.12.2021
filePozvánka na ZO dne 16.12.2021
fileInformace o předpokládanému hospodaření obce k 31.12.2021
fileSmlouva o poskytnutí finančního příspěvku
fileStřednědobý výhledový rozpočet obce R 2023-2024
fileNávrh rozpočtu Obce Předměřice n/L na rok 2022
fileNávrh rozpočtu ZŠ a MŠ Předměřice n/L na rok 2022
fileOznámení o zahájení stavebního řízení
fileOznámení o záměru směny pozemků
fileStřednědobý výhledový rozpočet obce na rok 2021-2023
filedotace SDH
filedotace místním organizacím
filedotace Knihovna města Hradec Králové
fileobecně závazná vyhláška č. 2/2021
fileobecně závazná vyhláška č. 1/2021
fileUsnesení ZO ze dne 11.10.2021
fileveřejná vyhláška
filePozvánka na ZO dne 11.10.2021
fileUsnesení ZO ze dne 13.9.2021
fileOznámení o době a místě konání voleb_říjen 2021
fileVeřejná vyhláška - rozhodnutí
fileVeřejná vyhláška
filePříloha č. 1
filePozvánka na zasedání ZO dne 13.9.2021
filerozhodnutí
fileZveřejnění údajů
fileNIV k 1.8.2021
fileSídlo volebního okrsku_říjen 2021
fileStanovení min.počtu členů okr. komise_říjen 2021
filegeometrický plán
filezáměr č. 49/2021
fileZahájení územního řízení
fileNávrh opatření obecné povahy
file
file
filesituace celková
fileUsnesení ZO ze dne 28.6.2021
fileUsnesení ZO ze dne 28.6.2021
fileUsnesení ZO ze dne 28.6.2021
filePozvánka na ZO
fileoznámení
fileZáměr pronájmu nebytových prostor
fileVeřejná vyhláška - Labe
fileNávrh - opatření obecné povahy
fileVeřejná vyhláška - oznámení
fileNávrh - opatření obecné povahy
filePříloha ZŠ a MŠ
fileRozvaha ZŠ a MŠ
fileVZZ ZŠ a MŠ
fileAudit obce
filePříloha obec
fileýsledovka obec
fileRozvaha obec
fileFIN 212M
fileÚvod k ZÚ
fileOdstávka elektřiny
fileVeřejná vyhláška - rozhodnutí
file2. úprava rozpočtu 2021
fileVeřejná vyhláška
fileUsnesení ZO ze dne 3.5.2021
filevodné a stočné za rok 2020
fileVeřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
filefoto 9x
filePozvánka na zasedání ZO dne 3.5.2021
fileVeřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
fileInformace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
fileInformace k zasílání složenek
fileVeřejná vyhláška - GSM-R Pardubice - HK - Jaroměř
fileVeřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
filePříloha ZŠ a MŠ
fileRozvaha ZŠ a MŠ
fileVZZ_ZŠ a MŠ
fileÚvod_ZŠ a MŠ
fileAudit_obec
filePříloha_obec
fileVýsledovka_obec
fileRozvaha _obec
fileVýkaz FIN212M
fileÚvod závěrečného účtu
filesměna pozemků
fileZáměr směny majetku
fileNařízení a Usnesení vlády ČR
fileUsnesení vlády ČR
fileUsnesení vlády ČR
fileUsnesení vlády ČR
fileUsnesení ZO - Z 19 ze dne 15.2.2021
fileUsnesení vlády ČR
fileUsnesení vlády ČR
fileUsnesení vlády ČR
filePozvánka na ZO dne 15.2.2021
fileSbírka zákonů
file6. úprava rozpočtu 2020
fileTisková zpráva
fileSbírka zákonů 006-21
fileStřednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ
fileRozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021
fileRozpočet obce na rok 2021
fileUsnesení ZO
fileUsnesení ZO
fileUsnesení vlády ČR
filePozvánka na ZO dne 14.12.2020
file5. úprava rozpočtu R 2020
fileUsnesení ZO
fileStřednědobý výhled rozpočtu
fileNávrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2021
fileNávrh rozpočtu obce na rok 2021
filePředpokládaný výsledek hospodaření obce
fileUsnesení vlády ČR
filePozvánka na ZO dne 23.11.2020
fileUsnesení vlády ČR
fileUsnesení vlády ČR
fileKrizové Usnesení vlády ČR
fileUpozornění na omezení úředních hodin
fileUsnesení vlády o přijetí krizového opatření
fileVeřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
fileVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy
filemapa
fileVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy
fileDIO Lochenice kriz.
fileDIO Lochenice
fileObjízdné trasy
file2. kolo senátních voleb_říjen 2020
fileVýsledky hlasování
filezákon
fileNařízení
fileobrázkové pokyny
filetextové pokyny
fileUsnesení ze zasedání ZO dne 21.9.2020
file4. úprava rozpočtu 2020
fileUsnesení ZO ze dne 21.9.2020
fileUsnesení ZO ze dne 21.9.2020
fileOznámení o době a místě konání voleb_říjen 2020
filePozvánka na ZO dne 21.9.2020
fileÚdaje o nemovitostech s nedostatečně identif. vlastníkem
filetabulka
fileVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy
fileSituace
fileVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy
fileSituace
fileSituace
fileSituace
fileStanovení počtu volebních okrsků
filestanovení volebních okrsků
fileVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy
fileSituace
fileGeometrický plán
fileZáměr prodej pozemku
fileVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy
fileSituace
fileminimální počet členů okrskové volební komise
fileStanovení min. počtu členů komise počtů
fileVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
filePříloha č. 1
fileRozpočet 2020 - 3. úprava
fileDotace místním organizacím
fileDotace Knihovně města Hradce Králové
filePozvánka na zasedání ZO dne 29.6.2020
fileOpatření obecné povahy 42/2020
filePříloha ZŠ a MŠ
filerozvaha ZŠ a MŠ
filevýkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ
fileúvod závěrečného účtu ZŠ a MŠ
fileAudit
filePříloha
fileVýsledovka
fileRozvaha
filevýkaz FIN212 M
fileúvod k závěrečnému účtu
fileUvod k závěrečnémum účtu
fileZávěrečný účet obce za rok 2019
file2. úprava rozpočtu 2020
fileOznámení o návrhu opatření obecné povahy
fileUsnesení ZO ze dne 18.5.2020
filePozvánka na ZO
fileVyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2019
fileVeřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
fileInformace k hromadnému předpisnému seznamu
fileInformace k zasílání složenek
filePříloha_ZŠ a MŠ
fileRozvaha _ZŠ a MŠ
fileVýkaz _ZŠ a MŠ
fileúvod_ZŠ a MŠ
fileAudit_obec
filePříloha_obec
fileVýsledovka_obec
fileRozvaha_obec
filevýkaz FIN212_obec
fileúvod_obec
fileÚzemní rozhodnutí - chodníky v obci Lochenice
fileVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
filePříloha
fileVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy
filePřehledná situace
filePřehledná situace - foto
fileZáměr prodeje pozemku
fileVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy
filemapa - lokalita Z4
fileVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy
file
fileUsnesení vlády ze dne 18.3.2020
fileRozhodnutí hejtmana
fileUzavření MŠ
fileUsnesení ČR
fileUsnesení_zákaz v obchodech
fileInformace o uzavření MŠ
fileOpatření vlády
fileOpatření obecné povahy
filePříloha OPP
fileUsnesení vlády ČR
fileNařízení vlády ze dne 15.3.2020
fileInformace MZ
fileInformace MV
fileInformace MS
filePříloha OOP_1
file1_Opatření
fileOOP
fileUpozornění na zrušení úředních hodin
fileOpatření v mezinárodní os. dopravě
fileOpatření o zákazu školní docházky
fileOpatření o dočasném znovuzavedení ochrany
fileOpatření o zákazu vstupu
fileOpatření o zákazu akcí
fileUsnesení vlády ČR _COVID-19
fileÚdaje o nemovitostech s nedostatečně identif. vlastníkem - dopis
fileÚdaje o nemovitostech s nedostatečně identif. vlastníkem - tabulka
fileÚdaje o nemovitostech s nedostatečně identif. vlastníkem - dopis
fileÚdaje o nemovitostech s nedostatečně identif. vlastníkem
fileSdělení ZŠ a MŠ Předměřice n/L_COVID-19
fileZákaz konání akcí nad 100 lidí
fileZákladní, střední a vysoké školy
fileZdravotnická zařízení
file1. úprava rozpočtu 2020
filePozvánka na ZO dne 24.2.2020
fileOznámení zahájení územního řízení
fileOznámení zahájení územního řízení
fileOznámení zahájení územního řízení
fileOznámení zahájení územního řízení
fileOznámení zahájení územního řízení
file5. úprava rozpočtu R 2019
file5. úprava rozpočtu R 2019
fileSchválený střednědobý výhledový rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021-2022
fileRozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020
fileStřednědobý výhledový rozpočet obce na rok 2022-2023
fileRozpočet obce na rok 2020
fileOznámení o záměru pronájmu
fileObecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
fileVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy
filePozvánka na zasedání ZO dne 16.12.2019
fileStřednědobý výhledový rozpočet ZŠ a MŠ Předměřice n/L na rok 2021-2022
fileStřednědobý výhledový rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020-2022
fileStřednědobý výhledový rozpočet obce na rok 2022-2023
fileNávrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020
fileInformace o předpokládanému výsledku hospodaření obce k 31.12.2019
fileNávrh rozpočtu obce na rok 2020
file4. úprava rozpočtu 2019
filePozvánka na ZO
fileoznámení
file3. úprava rozpočtu
filepozvánka na ZO
fileveřejná vyhláška
fileveřejná vyhláška
file
fileseznam nemovitostí
fileveřejná vyhláška
filesituační mapa
fileVeřejná vyhláška
filesituační mapa
fileveřejná vyhláška
filesituační mapa
fileVeřejná vyhláška
filepozvánka na ZO
fileúprava rozpočtu
filesituační mapa
filevyhláška
filePozvánka na ZO
fileveřejná vyhláška
filezáměr prodeje pozemku
fileRozhodnutí
filedotace knihovně města HK
fileDotace místním organizacímmíst
filesituační mapa
fileveřejná vyhláška
fileSituační mapa
filezáměr prodeje pozemku
fileveřejná vyhláška
filevýsledky voleb
filepozvánka na ZO
filepozvánka
fileSituační mapa
fileVeřejná vyhláška
fileZáměr prodeje
fileZáměr prodeje
filevolby_květen 2019
filevolby_květen 2019
fileúprava rozpočtu
filepříloha _škola
filerozvaha_škola
fileVZZ_škola
fileúvod ZŠ a MŠ
fileAudit
filepříloha
filevýsledovka
filerozvaha
filevýkaz FIN
fileúvod
filevýsledná kalkulace
filesituační mapa
fileveřejná vyhláška
filedokument_2
filedokument_1
fileVeřejná vyhláška
fileInformace
fileveřejná vyhláška
filePozvánka na ZO
filevolby 2019
filePříloha škola
fileRozvaha škola
fileVZZ škola
fileÚvod škola
fileZpráva o kontrole obce
filePříloha obce
fileVýsledovka obce
fileRozvaha obce
fileFIN212M
fileúvod
filemapa
fileveřejná vyhláška
filepozvánka
filepozvánka
filepozvánka
filevýběrové řízení
fileOznámení
filesituace
fileVeřejná vyhláška
filesituační mapa
fileZáměr
fileZáměr pronájmu
file7. úprava rozpočtu 2018
filepronájem pozemků
filePozvánka na ZO
filezáměr pronájmu nebytových prostor
fileRozpočet obce na R 2019
filerozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019
file6. úprava rozpočtu 2018
filestřednědobý výhled. rozpočet obce
filestřednědobý výhled. rozpočet školy
filevýhledový rozpočet obce
fileveřejná vyhláška
filepozvánka na ZO
filevýhledový rozpočet
filenávrh rozpočtu školy
filevýhledový rozpočet
filenávrh rozpočtu
fileInformace
filePozvánka na ZO
fileveřejná vyhláška
fileSituační mapa
fileVeřejná vyhláška
filePozvánka na ZO
filePozvánka na ZO dne 5.11.2018
filevýsledky voleb
fileveřejná vyhláška
fileúprava rozpočtu
fileVeřejná vyhláška
filesituační mapa
fileVeřejná vyhláška
filePozvánka na ZO
fileSmlouva_cyklostezka
fileRozhodnutí
filePozemky_Předměřice n/L
fileÚvodní dopis
file
fileProdej pozemku
fileProdej pozemků
file4. úprava rozpočtu-2018
filevolební okrsky v obci
fileVeřejná vyhláška
fileRozhodnutí
filePozvánka na ZO
file3.úprava rozpočtu 2018
fileInfomace - volby říjen 2018
fileVeřejná vyhláška
filePozvánka na ZO
filePozvánka na ZO
fileOznámení záměru
fileVýběrové řízení
filePříloha ZŠ a MŠ
fileVýkaz zisku a ztrát
fileRozvaha ZŠ a MŠ
filesumární výsledovka
fileZávěrečný účet - ZŠ a MŠ
fileAudit
filePříloha - obec
fileVýsledovka -obec
fileRozvaha
filevýkaz FIN
fileúvod
file2. úprava rozpočtu
filesměna pozemků
fileprodej pozemků
fileveřejná vyhláška
filepozvánka na ZO
fileVeřejná vyhláška
fileSmlouva - městská knihovna
fileSituační mapa
fileVeřejná vyhláška
filežádost
filenabídka pozemků
fileInformace
fileVeřejná vyhláška
fileInformace-2
fileInformace-1
fileDotace na rok 2018
fileKomentář
file
filePříloha ZŠ a MŠ
fileVýkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ
fileRozvaha ZŠ a MŠ
filesumární výsledovka
fileúvod závěrečného účtu ZŠ a MŠ
fileAudit - zpráva
filePříloha
fileVýkaz zisku a ztráty
fileRozvaha - obec
fileVýkaz FIN 212 M k 31.12.2017
fileÚvod k závěrečnému účtu
filePozvánka na ZO
fileveřejná vyhláška
filesituační mapa
file1. úprava rozpočtu R 2018
fileKonkurzní řízení na ředitele
fileOznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
filePozvánka na ZO
filePozvánka na ZO
fileVeřejná vyhláška
filezáměr obce
fileVýsledky volby
fileVýsledky 1. kola voleb
fileOznámení
fileOznámení
fileVeřejná vyhláška
file
file
file
file
file
file
file
file6. úprava rozpočtu 2017
fileRozhodnutí
fileMapa
fileOznámení
fileRozpočet ZŠ a MŠ R 2018
fileRozpočet obce na rok 2018
fileStřednědobý výhledový rozpočet obce
fileStřednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ
file5. úprava rozpočtu
filesídlo voleb. okrsků
fileInformace _volby leden 2018
filepozvánka
filepozvánka na ZO
fileStřednědobý výhledový rozpočet ZŠ a MŠ
fileStřednědobý výhledový rozpočet
fileVýsledek hospodaření k 31.12.2017
fileNávrh rozpočtu obce na rok 2018
fileNávrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2018
file4. úprava rozpočtu 2017
fileveřejná vyhláška
fileveřejná vyhláška
filePozvánka na ZO
fileVeřejná vyhláška
fileVeřejná vyhláška
fileVeřejná vyhláška
filevýsledky voleb
fileVeřejná vyhláška
filevolby - říjen 2017
file3. úprava rozpočtu 2017
fileRozdělovník
fileVeřejná vyhláška
fileRozdělovník
fileveřejná vyhláška
fileVeřejná vyhláška
fileveřejná vyhláška
filepozvánka na ZO
fileSídlo volebního okrsku
fileRozhodnutí
fileRozhodnutí
fileDotace na rok 2017
fileVeřejná vyhláška
fileVeřejná vyhláška
fileÚzemní rozhodnutí
file2. úprava rozpočtu 2017
filePozvánka na ZO
fileVeřejná vyhláška
fileveřejná vyhláška
fileveřejná vyhláška
fileveřejná vyhláška
filepřejezd
fileveřejná vyhláška
fileStavebí povolení
fileVeřejná vyhláška
filevýhledový rozpočet
filerozpočtový výhled ZŠ a MŠ
fileNávrh rozpočtu ZŠ a MŠ
filePříloha ZŠ a MŠ
fileVýsledovka ZŠ a MŠ
fileRozvaha ZŠ a MŠ
filesumární výsledovka ZŠ a MŠ
fileAudit
filePříloha
fileVýsledovka
fileRozvaha
fileFin 2 12 M
fileúvod_závěrečný účet
file1.úprava rozpočtu 2017
filevýsledná kalkulace
filesituační výkres
fileVeřejná vyhláška
fileInformace pro platby
fileVeřejná vyhláška
filesituační mapa
filezáměr prodeje
filePozvánka na ZO
fileveřejná vyhláška
filePříloha ZŠ a MŠ
fileVýsledovka ZŠ a MŠ
fileRozvaha ZŠ a MŠ
fileSumární výsledovka ZŠ a MŠ
fileAudit
filePříloha
fileVýsledovka
fileRozvaha
fileVýkaz FIN 212M k 31.12.2016
fileÚvod
filesituační mapa
fileVeřejná vyhláška
filesituační mapa
fileVeřejná vyhláška
fileOznámení o projednání návrhuá
fileveřejná vyhláška
fileSituační výkres
fileVeřejná vyhláška
fileveřejná vyhláška
filesituační mapa
fileVeřejná vyhláška
fileVeřejná vyhláška
fileneznámí vlastníci pozemků
filePozvánka na ZO dne 20.2.2017
fileVyhláška - dražba
fileSituační mapa
file
fileinformace o ptačí chřipce
fileSituační mapa_2
fileSituační mapa_1
fileVeřejná vyhláška
filePozvánka na ZO
fileOznámení o prodeji
fileNávrh rozpočtu na rok 2017
fileVeřejná vyhláška
filePozvánka na ZO
fileSituace
fileCelková situace
fileVeřejná vyhláška
filesituační mapa
fileVyhláška
filevýsledky voleb
fileVýsledky voleb - základní přehled
filesituační mapa
fileVyhláška
file
file
fileProjednání ZÚR KHK
fileTermín a místo voleb - říjen 2016
filePozvánka na ZO dne 19.9.2016
fileSídlo volebního okrsku
filevolební komise
filesprávce sportovního areálu
filesituační mapa
fileZáměr prodeje pozemku
filesituační mapa
fileZáměr prodeje pozemku
file
filezáměr prodeje pozemku
fileSituační mapa
fileVeřejná vyhláška
fileSituační mapa
fileVeřejná vyhláška
fileSituační mapa
fileVeřejná vyhláška
filePozvánka na ZO dne 27.6.2016
fileDotace nezisk. org.R 2016
filetext k nabídce
filePředměřice n/L
filestanovení přechodné úpravy
filesituační plánek
filePozvánka na ZO dne 9.5.2016
fileI_Příloha _ZŠ a MŠ
fileCH_Výsledovka _ZŠ a MŠ
fileH_Rozvaha_ZŠ a MŠ
fileG_Sumární vysledovka_ZŠ a MŠ
fileF_Audit hospodaření obce
fileE_Příloha
fileD_Výsledovka
fileC_Rozvaha
fileB_FIN12M k 31.12.2015
fileA_Závěrečný účet 2015_úvod
fileFIN212M k 31.12.2015
fileZávěřečný účet za rok 2015_úvod
file
filePozvánka na ZO dne 22.2.2016
filePozvánka na ZO dne 22.2.2016
filePronájem prostor lékárny
filesvozový kalendář
fileplán povodí Dunaje
fileplán povodí Ondy
fileplán povodí Labe
fileVeřejná vyhláška
fileVyhláška obce Předměřice n/L
fileRozhodnutí - vyhláška
filePozvánka na ZO dne 14.12.2015
fileVeřejná vyhláška
fileNávrh rozpočtu na rok 2016
fileveřejná vyhláška
filePozvánka na ZO dne 16.11.2015
fileZáměr - pronájem prostor ordinace
fileZáměr obce - pronájem zubní ordinace
fileZáměr obce - ordinace praktic. lékaře
filesituační mapa
filezáměr prodeje pozemku
fileZáměr - pronájem prostor pro kadeřnictví
fileZáměr obce
fileVeřejná vyhláška
filePozvánka na ZO dne 21.9.2015
fileRozhodnutí o ukončení klimatických podmínek
fileVyhlášení počatku období mimořádných klimatických podmínek
fileOpatření při přechodném nedostatku vody
filePozvánka na ZO dne 18.6.2015
filePozvánka na ZO dne 18.6.2015
filePozvánka
fileUsnesení ZO dne 4.5.2015
filePozvánka na zasedání ZO dne 4.5.2015
filepříloha č.2
filepříloha č.1
fileveřejná vyhláška FU
filesituační mapa
fileuzavírka Průmyslová ulice
filePozvánka na ZO dne 4.5.2015
fileVyúčtování
filePozvánka na ZO dne 4.5.2015
fileBioodpad
fileOznámení o záměru pronájmu
fileOznámení o záměru pronájmu
fileNávrh opatření
fileVyhláška
fileCH_Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ
fileI_Příloha ZŠ a MŠ
fileH_Rozvaha ZŠ a MŠ
fileG_Sumární výsledovka
fileF_AUDIT
fileE_PRILOHA
fileD_VÝSLEDOVKA
fileC_ROZVAHA
fileB_FIN 2 12M
fileA_Závěrečný účet - úvod
fileZávěreč.účet ZŠ a MŠ - úvod
fileF_AUDIT
fileE_PRILOHA
fileD_VYSLEDOVKA
fileC_Rozvaha
fileVýkaz FIN
fileÚvod
fileOznámení o návrzích opatření
fileVeřejná vyhláška
fileVeřejná vyhláška
fileOznámení o záměru pronájmu
fileOznámení o záměru
fileUsnesení ZO ze dne 2.3.2015
filePozvánka na ZO dne 2.3.2015
fileseznam nemovitostí
filenemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
fileProgram rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji
filepronájem pozemku
filezáměr prodeje pozemků
fileVeřejná vyhláška - Územní rozhodnutí
fileVeřejná vyhláška
fileZahájení zjišťovacího řízení
filePozvánka na ZO dne 15.12.2014
filePozvánka na ZO dne 15.12.2014
file
fileVeřejná vyhláška - HelaPC s.ro., Lochenice,
fileNávrh rozpočtu na rok 2015
filePozvánka na zasedání ZO dne 3,11.2014
fileVyhláška NAPOS
fileVýsledky hlasování - senát - 1. kolo
file2. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky
fileVýsledky voleb do ZO - říjen 2014
fileVyhláška - zpráva ÚP
fileVolby - říjen 2014
filePozvánka na ZO
filePoskytnutí informací volebním stranám
fileRozhodnutí
fileStanovení minimálního počtu členů volební komise
fileKanalizace Předměřice n/L
fileOznámení o projednání zprávy
fileseznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem_Předměřice n/L
filevolby do ZO - obvody, počet ZO a počet podpisů na peticích
fileNávrh opatření obecné povahy
fileVeřejná vyhláška
filePozvánka na ZO dne 23.6.2014
fileveřejná vyhláška
fileZáměr prodeje pozemků
fileZáměr prodeje pozemku
filePozvánka na zasedání ZO dne 19.5.2014
fileOznámení o době a místě konání voleb - Evropský parlament 2014
fileDaň z novitosti _3
fileDaň z novitosti _2
fileDaň z nemovitosti _ 1
fileTabulka - 2
fileTabulka - 1
fileCH-Výkazy ZŠ a MŠ
fileH-Závěrečný účet ZŠ a MŠ-úvod
fileG-Opatření-Audit
fileF-Audit
fileE-Výkaz zisku a ztráty
fileD-Rozvaha
fileC-Příloha
fileB-Fin 2-12M k 31.12.2013
fileA-Závěrečný účet - úvod
filePříloha
fileFin 2-12M k 31.12.2013
fileZávěrečný účet - úvod
fileSídlo volebních okrsků - volby květen 2014
fileVyhláška - veterinární opatření
fileVýzva pro vlastníky nemovitostí
fileSeznam vlastníků nemovitostí
fileVolby 2014-1
filePozvánka na ZO dne 17.3.2014
fileVeřejná vyhláška - revitalizace trati
fileVeřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby
fileVeřejná vyhlaška ZŠ
fileNÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ze dne 8.11.2013
filePozvánka na ZO dne 16.12.2013
fileVeřejná vyhláška - HelaPc
fileNávrh rozpočtu na rok 2014
filePozvánka na ZO dne 25.11.2013
fileZpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
fileVýsledky voleb v obci
fileOznámení o místě konání voleb
fileVolební okrsky a komise
fileVolební okrsky a volební komise
fileZáměr obce prodat část pozemku p.č. 562/32
fileZáměr obce Předměřice nad Labem prodat část pozemku p.č. 562/3.
fileRozeslani navrhu a SEA-SR KHK 2014-2020
fileVyúčtování ceny vodného a stočného - rok 2012
filePozvánka na zasedání ZO dne 17.6.2013
fileopatření - varroáza včel
fileopatření - varroáza včel
fileZrušení zkoušky sirén
fileNouzový stav povodně 2013
fileSprávná čísla bankovních účtů pro placení daně z nemovitosti
fileZávěr zjišťovacího řízení
fileZávěr zjišťovacího řízení
filePozvánka na ZO dne 20.5.2013
fileDodatečné informace k výběrovému řízení - víceúčelový zametací stroj
fileOznámení o uložení písemnosti
fileVýzva k podání nabídky - zametací stroj
fileInformace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitosti v roce 2013 a splatnost daně z nemovitosti
fileDaň z nemovitosti - obecné informace
fileInformace - hromadný předpisný sezanam a splatnost daně z nemovitosti seznam
filedaň z nemovitosti-obecné informace
fileNařízení
fileVyhláška
fileSituace o změně stavby
fileŘízení o zěmně stavby
fileOznámení o zahájení řízení o změně stavby - cyklostezka
fileOznámení o zahájení řízení - cyklostezka
fileVýběrové řízení parc.č.2424
filePozvánka na ZO dne 18.3.2013
filezaverecny ucet zs ms
filezprava auditora
filevysledovka
filerozvaha
filepriloha
filefin212
filekomentar
fileVeřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby
fileVerejna vyhlaska - cyklostezka HK-Kuks
fileVyhláška o místním polatku ze psů
fileOznámení o záměru pronájmu nemovitého majetku - Fitness a sauny ve sportovní hale v předměřicích nad Labeml
fileOznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky.
fileOznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky
fileVysledky 1.kola volby prezidenta ČR
fileInformace pro danove poplatniky
fileOznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 2013
fileVolba prezidenta ČR 2013
fileVeřejná vyhláška - novostavba rod. domu
file
filePozvánka na zasedání ZO dne 10.12.2012
fileOznámení o záměru pronájmu
fileOznámení o záměru pronájmu Fitness a sauna ve sportovní hale
fileVolba prezidenta republiky - leden 2013
fileNávrh rozpočtu pro rok 2013
fileOznámení o zahájení řízení
fileVolby do ZK 2012
fileVolby do ZK 2012
fileVýsledna_listina
filePozvánka na ZO dne 24.9.2012
fileVolby říjen 2012- volební okrseky
fileRozhodnutí o umístění stavby
fileVeřejná vyhláška
filePozvánka na ZO dne 18.6.2012
fileUsnesení ZO ze dne 26.3.2012
filePozvánka na Zo dne 26.3.2012
file
filekomentar
filefin212
filezaverecny_ucet
filerozvaha_zaverecny_ucet
filevysledovka_zaverecny_ucet
filezprava_auditora
file
file
filezaverecny_ucet
filePozvánka na zasedání ZO dne 19.12.2011
fileNávrh rozpočtu R 2012
fileRozhodnutí o umístění stavby - MATEX HK
fileVyhláška - rekonstrukce a přístavba rod. domu č.p. 157 v Předměřicích n/L
filePozvánka na ZO dne 31.10.2011
fileZáměr prodeje obecních pozemků
filePodzimní svoz odpadu
fileZásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
fileVeřejná nabídka pozemků určených k prodeji
fileVeřejná nabídka pozemků - Pozemkový fond ČR
fileVeřejná vyhláška - rozhodnutí - kanalizace Předměřice
fileVyhlážka - rozhodnutí o umístění a provedení stavby
fileProdloužení platnosti staveb. povolení - komunikace Lochenice
fileProdložení platnosti staveb. povolení - komunikace Lochenice n/L
fileVyhlaáška kanalizace Předměřice nad Labem
filePozvánka na ZO dne 1.8.2011
fileZměna rozhodnutí o umístění stavbyz
fileRozhodnutí o umístění stavby
filePozvánka na ZO dne 30.5.2011
fileDošetřování neodevzdaných sčítacích formulářů
fileOznámení o došetřování
fileOznámení o zahájení řízení
fileOznámení o zahájení řízení
file
file
filePozvánka na ZO dne 21.4.2011
file
fileSčítací obvody a sčítací komisaři
fileSčítací obvody a sčítací komisaři
fileSčítací obvody a sčítací komisaři
fileZávěrečný účet 2010
fileZákladni škola - Výsledovka 2010
fileZákladní škola - Informace dle paragrafu 4..
fileZákladní škola stav účtu v knize podrozvahových účtů
fileZákladní škola - rozvaha
fileZákladní škola - výkaz zisků a ztrát
fileZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
filePříloha k 31.12.2010
fileVýkaz zisků a ztrát k 31.12. 2010
fileRozvaha k 31. 12. 2010
fileVýkaz FIN2-12M k 31.12.2010
fileZáměr
fileusneseni
filerozpocet
filerozhodnuti
filecenik
filedotaznik
filedotaznik_2010
fileVyhláška
fileStezka přehledná
fileStavební povolení
fileDaň z nemovitostí
fileTextový návrh
fileVeřejně prospěšné stavby
fileZákladní členění území
fileVodní hospodářství
fileEnergetika a radiokomunikace
fileHlavní výkres
fileÚzemní plán
fileSilnice2
fileSilnice1
fileFotovoltaická elektrárna
fileÚzemní plán
fileOdbor dopravy
filenejakysoubor3
filenejakysoubor2
filePřihláška na akci
fileferfsdf
fileNějaký soubor
filefds af
filedalší
filetest2
Adresa úřadu:
Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem


495 581 154


Podatelna:
Alena Šikýřová
606 050 476
podatelna@pnl.cz

Číslo účtu:
3125511/0100

Formuláře/žádosti
Starostka:
Stanislava Marková
724 187 055
starosta@pnl.cz

Účetní:
Eva Žáková
725 182 904
ucetni@pnl.cz

Stavební technik:
Ing. Vladimír Fejfar
724 396 534
technik@pnl.cz

CzechPoint a poplatky:
Helena Petrová
702 190 117
referent@pnl.cz
GDPR© 2023 Obec Předměřice nad Labem