Menu

PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

| OFICIÁLNÍ WEB OBCE |

Podstránky

Podatelna

Online podání

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:


INFORMACE O PROVOZU PODATELNY A O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ


a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem

b) úřední hodiny podatelny
PO 8.00-12.00
ÚT 8.00-12.00
ST 8.00-12.00
ČT 8.00-12.00
PÁ 8.00-12.00

c) elektronická adresa podatelny (e-mail)
podatelna@pnl.cz

d) identifikátor datové schránky
jrda9er

e) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě
- pdf (Portable Document Format)
- PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
- xml (Extensible Markup Language Document)
- fo/zfo (602XML Filler)
- html/htm (Hypertext Markup Language Document)
- odt (Open Document Text)
- ods (Open Document Spreadsheet)
- odp (Open Document Presentation)
- txt (prostý text)
- rtf (Rich Text Format)
- doc, docx (MS Word Document)
- xls, xslx (MS Excel Spreadsheet)
- ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

obrazové dokumenty
- jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
- png (Portable Network Graphics)
- tif/tiff (Tagged Image File Format)
- giv (Graphics Interchange Format)

zvukové dokumenty
- mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase2)
- mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
-wav (Waveform Audio Format)

Maximální velikost datové zprávy pro elektronické podání v podobě datové zprávy je 20 MB,
maximální přípustná velikost zprávy přijímané pomocí elektronické pošty je 10 MB.
Dokumenty nad tyto uvedené objemy je možné doručit na technickém nosiči dat.

f) přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá
dokumenty v digitální podobě

CD, DVD, USB flash disk. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

g) způsob nakládání s dokumenty neúplnými nebo obsahujícími škodlivý kód
Pokud je obci dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód nebo není v datovém formátu, ve kterém obec přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí obec odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává.
Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, podatelna dokument nezpracovává.

h) důsledky vad dokumentů
Pokud je obci dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód nebo není v datovém formátu, ve kterém obec přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí obec odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává.
Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, podatelna dokument nezpracovává.
Adresa úřadu:
Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem


495 581 154


Podatelna:
Alena Šikýřová
606 050 476
podatelna@pnl.cz

Číslo účtu:
3125511/0100

Formuláře/žádosti
Starostka:
Stanislava Marková
724 187 055
starosta@pnl.cz

Účetní:
Eva Žáková
725 182 904
ucetni@pnl.cz

Technik:
Ing. Vladimír Fejfar
724 396 534
technik@pnl.cz

CzechPoint a poplatky:
Helena Petrová
702 190 117
referent@pnl.cz
GDPR

© 2024 Obec Předměřice nad Labem