Menu

PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

| OFICIÁLNÍ WEB OBCE |

Podstránky

Úřední deska

Vyhledat:
Datum od:
Datum do:
18.05.2018-30.05.2018
Pozvánka na ZO dne 28.5.2018


file pozvánka na ZO

18.05.2018-18.06.2018
Veřejná vyhláška_Oznámení o zahájení řízení - Propojení vodovodního řádu v ulici Na Obci, Předměřice nad Labem


file veřejná vyhláška

18.05.2018-18.06.2018
Záměr prodeje pozemků


file prodej pozemků

18.05.2018-18.06.2018
Záměr směny pozemků


file směna pozemků

18.05.2018-26.06.2018
Oznámení o záměru pronájmu prostor lékárny


file Oznámení záměru

09.05.2018-09.06.2018
Veřejná vyhláška - "Dálnice D11 Praha-Hradec Králové - st. hr. ČR/PL, stavba 1106-1 Hradec Králové-Předměřice n/L"


file Veřejná vyhláška

02.05.2018-02.06.2018
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018


file Veřejná vyhláška
file Informace-2
file Informace-1

02.05.2018-02.06.2018
Veřejná vyhláška - Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu


file žádost
file nabídka pozemků
file Informace

30.04.2018-30.05.2018
Královéhradecká provozní - Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné


file Komentář
file

13.04.2018-13.04.2020
Veřejnoprávní smlouvy - dotace od obce neziskovým organizacím na rok 2018


file Smlouva - městská knihovna
file Dotace na rok 2018

03.04.2018-30.04.2018
Návrh závěrečného účtu obce Předměřice nad Labem za rok 2017


file Příloha ZŠ a MŠ
file Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ
file Rozvaha ZŠ a MŠ
file sumární výsledovka
file úvod závěrečného účtu ZŠ a MŠ
file Audit - zpráva
file Příloha
file Výkaz zisku a ztráty
file Rozvaha - obec
file Výkaz FIN 212 M k 31.12.2017
file Úvod k závěrečnému účtu

29.03.2018-12.04.2018
Pozvánka na ZO dne 9.4.2018


file Pozvánka na ZO

22.03.2018-22.04.2018
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Předměřice nad Labem


file veřejná vyhláška
file situační mapa

19.03.2018-31.12.2018
1. úprava rozpočtu na rok 2018


file 1. úprava rozpočtu R 2018

15.03.2018-15.04.2018
Záměr prodeje pozemků - veřejně prospěšná stavba "Úprava křižovatky v Předměřicích n/L


file Prodej pozemků

09.03.2018-15.04.2018
Konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ v Předměřicích nad Labem


file Konkurzní řízení na ředitele

02.03.2018-14.03.2018
Pozvánka na ZO dne 12.3.2018


file Pozvánka na ZO

02.03.2018-02.04.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení SPÚ


file Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

16.02.2018-28.02.2018
Pozvánka na ZO dne 26.2.2018


file Pozvánka na ZO

14.02.2018-14.03.2018
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období ( říjen 2016-leden 2018)


file Veřejná vyhláška

Adresa úřadu:
Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem


495 581 154


Podatelna:
Alena Šikýřová
606 050 476
podatelna@pnl.cz

Číslo účtu:
3125511/0100

Formuláře/žádosti
Starostka:
Stanislava Marková
724 187 055
starosta@pnl.cz

Účetní:
Eva Žáková
725 182 904
ucetni@pnl.cz

Stavební technik:
Ing. Vladimír Fejfar
724 396 534
technik@pnl.cz

CzechPoint a poplatky:
Helena Petrová
702 190 117
referent@pnl.cz
GDPR© 2023 Obec Předměřice nad Labem