Menu

PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

| OFICIÁLNÍ WEB OBCE |

Podstránky

Úřední deska

Vyhledat:
Datum od:
Datum do:
14.09.2020-14.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb_říjen 2020

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky_říjen 2020
file Oznámení o době a místě konání voleb_říjen 2020

01.09.2020-30.11.2020
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identif. vlastníkem

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identif. vlastníkem
file Údaje o nemovitostech s nedostatečně identif. vlastníkem
file tabulka

26.08.2020-11.09.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/33
file Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
file Situace
file Situace
file Situace

26.08.2020-11.09.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Lochenice a Předměřice nad Labem
file Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
file Situace

17.08.2020-17.10.2020
Stanovení počtu volebních okrsků v obci pro volby _ říjen 2020

Stanovení počtu volebních okrsků pro volby _ říjen 2020
file Stanovení počtu volebních okrsků

14.08.2020-31.08.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Věkoše, Pouchov, Předměřice nad Labem
file Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
file Situace

11.08.2020-11.09.2020
Záměr prodeje pozemku pod věžovým vodojemem

Záměr peodeje pozemku pod věžovým vodojemem
file Geometrický plán
file Záměr prodej pozemku

11.08.2020-22.09.2020
Záměr směny majetku mezi obcí Předměřice n/L a společností VAK Hradec Králové, a.s.

Záměr směny majetku mezi obcí Předměřice nad Labem a společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
file Záměr směny majetku

31.07.2020-17.08.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Věkoše, k.ú. Pouchov, k.ú. Předměřice nad Labem
file Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
file Situace

29.07.2020-15.10.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise _ volby říjen 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise _ říjen 2020
file minimální počet členů okrskové volební komise

28.07.2020-31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vydané ministerstvem zemědělství
file Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
file Příloha č. 1

08.07.2020-31.12.2020
3. úprava rozpočtu R 2020

3. úprava rozpočtu R 2020
file Rozpočet 2020 - 3. úprava

25.06.2020-25.06.2022
Veřejnoprávní smlouvy - dotace od obce neziskovým organizacím na rok 2020

Veřejnoprávní smlouvy - dotace od obce neziskovým organizacím na rok 2020
file Dotace místním organizacím
file Dotace Knihovně města Hradce Králové

19.06.2020-30.06.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 29.6.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Předměřice n/L dne 29.6.2020.
file Pozvánka na zasedání ZO dne 29.6.2020

18.06.2020-06.07.2020
Opatření obecné povahy 42/2020

Opatření obecné povahy 42/2020, kterým se na vodní cestě Předměřice nad Labem vymezuje vodní plocha pro provozování vodního lyžování a obdobných činností
file Opatření obecné povahy 42/2020

28.05.2020-14.06.2020
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek - vymezení vodní plochy pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem
file Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

28.05.2020-31.12.2020
2. úprava rozpočtu R 2020

2. úprava rozpočtu R 2020
file 2. úprava rozpočtu 2020

25.05.2020-31.12.2020
Usnesení ZO ze dne 18.5.2020

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 18.5.2020
file Usnesení ZO ze dne 18.5.2020

25.05.2020-30.06.2021
Schválený Závěrečný účet obce Předměřice nad Labem za rok 2019

Schválený Závěrečný účet obce Předměřice nad Labem za rok 2019
file Příloha ZŠ a MŠ
file rozvaha ZŠ a MŠ
file výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ
file úvod závěrečného účtu ZŠ a MŠ
file Audit
file Příloha
file Výsledovka
file Rozvaha
file výkaz FIN212 M
file úvod k závěrečnému účtu

11.05.2020-20.05.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 18.5.2020

Pozvánka na zasedání ZO dne 18.5.2020
file Pozvánka na ZO

strana: 1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Adresa úřadu:
Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem

495 581 154

Podatelna:
podatelna@pnl.cz

Číslo účtu:
3125511/0100
Starostka:
Stanislava Marková
724 187 055
predmerice@iol.cz

Účetní:
Ivana Černá
725 182 904
ucetni@pnl.cz

Stavební technik:
Ing. Vladimír Fejfar
724 396 534
technik@pnl.cz
GDPR© 2022 Obec Předměřice nad Labem